/\

ANNONSE

Fly

Sverige innfører flyskatt

NuNå innfører den svenske regjeringen en nasjonal flyskatt. Anna Wilson, Head of Public and Regulatory Affairs i SAS, vil i stedet ha satsinger på innovasjon og internasjonale avtaler for å fremme en overgang til bærekraftig luftfart.

Dette er dem svenske flyskatten

 

Pris: Skatten tas ut per billett i tre ulike prisnivåer. 60, 250 eller 400 kroner, alt etter hvor langt man skal fly.

Situasjonen i Norge: Har hatt en omstridt flyskatt siden 2016. Men nå føres det regjeringssamtaler om å forandre flyskatten. Man vil den skal bli et bedre styringsinstrument slik at man bedre kan fremme omstillingen til bærekraftig luftfart.

Situasjonen i Danmark: Her har man ingen flyskatt, og det finnes heller ingen planer om å innføre det.

Read more

 

– Flyskatten blir inkludert i prisen, så den som kjøper billetten, betaler det samme enten det er en privatperson på ferie eller en ansatt på tjenestereise. 

Hva innebærer det for flyselskaper som SAS? 

– Flyskattutredningen regner med en nedgang på over en million passasjerer hvert år i Sverige. Med færre passasjerer blir det vanskeligere å gjennomføre positive og nødvendige investeringer som vi gjerne vil foreta, f.eks. en omstilling til biobrensel og ny teknologi som ville gi en bæredyktig og langsiktig reduksjon av klimapåvirkningen. En kapasitetsreduksjon ville få konsekvenser for våre flypassasjerer i Norge, Danmark og Sverige, som SAS har valgt å fokusere på. Hvis betingelsene for å drive lønnsomt forverres drastisk i ett land, må vi se hvordan vi kan tilpasse virksomheten. Vi mener det å reise er positivt for hele verdens utvikling, og å kunne tilby mer bæredyktige flyreiser er noe som SAS driver med og ønsker at også lovgivningen skal fokusere på.

 

Hvorfor tror ikke SAS at flyskatten er den beste veien til mer bæredyktige flyreiser? 

 

Vi i SAS er først og fremst negative til skattens utforming, for den er ikke knyttet til noe miljøprosjekt for å redusere utslipp eller for å få fortgang i en omstilling av luftfarten. Ifølge utredningen kan skatten til og med føre til at utslippene øker, for flere kommer til å kjøre bil i stedet. SAS har arbeidet i mange år med å redusere vår klimapåvirkning, og utslippene per passasjerer blir lavere år for år, tross stor vekst. For at flynæringen fortere skal bli mer bæredyktig trengs det satsing på forskning og innovasjon i for eksempel flyteknologi, nye materialer, strake flyruter og fossilfritt drivstoff. Men en svensk skatt som kun har som mål at det skal bli dyrere å fly, hjelper ikke omstillingen, tvert imot risikerer den å forsinke arbeidet vårt. – I diskusjonen ses det ofte bort fra de fordelene luftfarten innebærer. Luftfarten er en viktig del av vår infrastruktur og gir alle i det avlange landet vårt samme mulighet til å forflyttet seg. Vi taler ofte om virksomhetenes betydning, og det startes mange små firmaer over hele landet, samtidig med at staten desentraliserer deler av sin virksomhet. Hva skjer hvis man ikke lenger kan komme seg behendig fra den ene enden av landet til den andre?

”For at flynæringen fortere skal bli mer bærekraftig må det satses på forskning og innovasjon i for eksempel flyteknologi, nye materialer, strake flyruter og fossilfritt drivstoff..”

 

 Hvordan er flyskattsituasjonen i Norge og Danmark? 
 

– Norge innførte flyskatt sommeren 2016 tross store protester. Konsekvensene har vært nedlagte og flyttede flyruter samt en nedlagt lufthavn. Skatten har også redusert lønnsomheten for flyselskapene. Dette har fått følger for avganger og ruter. Det har ført til at det føres regjeringssamtaler for at flyskatten skal bli et bedre styringsinstrument for å redusere utslipp og hjelpe luftfarten med omstillingen til biobrensel. Vi får se hvordan den diskusjonen ender, men det er i tråd med vårt syn på saken. I Norge ser man at luftfarten er viktig om alle landets statsborgere skal ha samme muligheter til å leve, virke og bo over hele landet. Dette har ført til at Avinor, som eier flyplassene, har satt seg et offensivt mål om at ruter på under 1,5 time skal flys med elektriske fly i 2040. Den samme ambisjonen ville være utrolig positiv også i Sverige. I Danmark har man ingen planer om å innføre flyskatt.  

 

For snart et år siden foreslo dere sammen med BRA og Norwegian et alternativ. Hvordan ble responsen? – I vårt felles alternativ er det lagt vekt på biobrensel. Nå har regjeringen startet en utredning for å analysere dette, det vil si hvordan luftfartens bruk av biobrensel kan øke og fremmes for å redusere de utslippene som påvirker klimaet. Dette er veldig positivt og et skritt nærmere målet om storstilt produksjon av biobrensel i Sverige, først og fremst av skogsavfall. Dette innebærer igjen muligheten for nye arbeidsplasser i Sverige. Men nå er det viktig at de holder tempoet oppe i prosessen for å gå fra ord til handling.

 

Hva kan flybransjen ellers gjøre for at vi skal få en mer bærekraftig luftfart?  


– Vi har beredskapsplaner for redusert utslipp på kort, middels og lang sikt. SAS gjør store investeringer i nye, effektive fly og tanker fossilt brensel i den utstrekning det kan skaffes. Men SAS har ikke mulighet til å gjennomføre alle endringene alene. Hvis vi for eksempel kunne fly mer direkte gjennom Europa, ville utslippene straks falle med cirka 10 prosent. Da må det tas politiske beslutninger i EU, og Sverige kan være pådriver for dette. Miljøproblemet er globalt. Derfor har FN blitt enig om en global klimaavtale for fly. Fra 2020 må vi betale for økte utslipp globalt. Dette gir reelle utslippsreduksjoner til forskjell fra nasjonale flyskatter. SAS er dessuten ISO 14001-sertifisert, og det betyr at vi tar med miljøhensynene i alle våre beslutningsprosesser. Vi har for eksempel satt winglets/sharklets ytterst på vingene for å redusere forbruket av drivstoff. Vi har gått over til lettere seter og interiør for å redusere drivstofforbruket, vi vasker flyene med Dry Clean, en ny metode med biologisk nedbrytbart vaskemiddel som sparer over 95 prosent av vannforbruket sammenlignet med tidligere. Parallelt arbeider vi med masser av større og mindre prosjekter for på forskjellig vis å redusere vår klimapåvirkning. 

 

Hva tror du om luftfartens fremtid? 


– Jeg er overbevist om at vi må samarbeide om vi skal få en mer bæredyktig reisevirksomhet slik at luftfarten kan fortsette å bidra med tilgjengelighet, møter og utvikling over hele verden. SAS og resten av flynæringen har tydelige kjøreplaner og klimamål for å redusere utslippene i tråd med Paris-avtalen. Dette er ingen lett reise, men fly er for viktig til å bli stående på bakken.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk