/\

ANNONCE

Fly

Det er tid til flyskat

Nu indfører den svenske regering en national flyskat. Anna Wilson, Head of Public and Regulatory Affairs på SAS, vil i stedet se på satsninger på innovation og internationale overenskomster for at fremme en overgang til mere bæredygtige fly.

Flyskatten i Sverige

Indføres 1. april 2018

Udgift: Skatten lægges på hver billet på tre forskellige niveauer. 60, 250 eller 400 kr., afhængigt af, hvor langt man skal flyve.

Situationen i Norge: Har haft en omdiskuteret flyskat siden 2016. Men regeringen vil muligvis ændre flyskatten, så den kan blive et bedre styringsredskab til at fremme omstillingen til bæredygtige fly.

Situationen i Danmark: Danmark har ingen flyskat, og der er heller ikke nogen planer om at indføre den.

Read more

Hvad betyder flyskatten for passagererne? 

– Den betyder, at det fra den 1. april bliver dyrere at flyve for alle, som rejser fra en svensk lufthavn. Skatten er afstandsbaseret på tre niveauer: 60, 250 og 400 kroner for de længste flyrejser. Regeringens tanke med flyskatten er, at antallet af flypassagerer skal sættes ned. Konsekvenserne bliver bl.a. færre afgange og flyruter i en del lufthavne, hvor de rammer alle, som er afhængige af at rejse for at drive deres virksomhed. F.eks. medfører det, at et firma, som ligger i Luleå med mange kunder i Sveriges større byer, får øgede rejseudgifter i sammenligning med andre firmaer, som geografisk befinder sig tæt på deres kunder. Mange idrætsforeninger kan få hundredtusinder af kroner i øgede rejseudgifter, hvis spillere og deltagere i kampe skal deltage i forskellige mesterskaber og konkurrencer i Sverige og resten af verden. En familie på fire personer, som skal flyve fra Umeå på ferie, kan komme til at betale 2.000 kroner mere end familien, som bor i det sydlige Sverige, og som kan flyve fra Kastrup, hvor man ikke betaler flyskat.  

Er der forskel på, om man rejser privat eller på grund af jobbet?  

– Flyskatten bliver inkluderet i prisen, så den, der køber billetten, betaler det samme, uanset om det er en privatperson på ferie eller en ansat på tjenesterejse. 

Hvad indebærer det for flyselskaber som SAS? 

– Flyskatteudredningen regner med en reduktion på over en million flypassagerer hvert år i Sverige. Et reduceret antal passagerer vil vanskeliggøre de positive og nødvendige investeringer, vi gerne vil foretage, som f.eks. omstilling til biobrændsel og ny teknik for at få en holdbar og langsigtet reduktion af klimapåvirkningen. En kapacitetsmindskning vil få konsekvenser for vores flypassagerer i Norge, Danmark og Sverige, som SAS har valgt at fokusere på. Hvis betingelserne for at drive en lønsom virksomhed forringes drastisk i et land, er vi tvunget til at se, hvordan vi kan tilpasse vores virksomhed. At rejse er noget, som vi opfatter som positivt for hele verdens udvikling, og at kunne tilbyde mere bæredygtige flyrejser er noget, som SAS satser på, og som vi også ønsker, at lovgivningen skal fokusere på.

Hvorfor mener SAS ikke, at flyskatten er den bedste vej til mere bæredygtige flyrejser? 

Vi på SAS ser frem for alt negativt på skattens udformning, fordi den ikke hænger sammen med noget miljøprojekt, som kan formindske udslip eller fremskynde omstillingen af fly. Ifølge udredningen kan skatten oven i købet medføre øget udslip, fordi flere i stedet vil tage bilen. SAS har i mange år arbejdet med at reducere påvirkningen af klimaet, og udslippet per passager formindskes hvert år på trods af stor tilvækst. Hvis flybranchen hurtigere skal blive mere bæredygtig, er der brug for satsning på forskning og innovation, f.eks. inden for flyteknik, nye materialer, direkte flyruter og fossilfrit brændstof. Men en svensk skat, hvis eneste formål er, at det skal blive dyrere at flyve, hjælper ikke på omstillingen, tværtimod risikerer den at forsinke vores arbejde.  

– I diskussionen ses der ofte bort fra de fordele, som flyvning medfører. Flyrejser er en vigtig del af vores infrastruktur og giver alle i Sveriges geografisk langstrakte land den samme mulighed for at komme rundt. Vi taler ofte om erhvervslivets betydning, og mange små virksomheder startes op i hele landet, samtidig med at staten lægger dele af sin virksomhed ud i landet. Hvad sker der, hvis man ikke længere kan komme smidigt fra den ene del af landet til den anden?

”Hvis flybranchen hurtigere skal blive mere bæredygtig, er der brug for satsning på forskning og innovation inden for f.eks. flyteknik, nye materialer, direkte flyruter og fossilfrit brændstof.”

 Hvordan går det med diskussionerne i Norge og Danmark? 

–  I Norge blev der indført en flyskat i sommeren 2016 på trods af højlydte protester. Konsekvenserne har været nedlagte og ændrede flyruter samt en nedlagt lufthavn. Skatten er også gået ud over flyselskabernes indtjening, hvad der har fået konsekvenser for afgange og ruter. Det har ført til regeringsdiskussioner om at gøre flyskatten til et bedre styringsredskab til at mindske udslip og hjælpe med omstilling af flyene til biobrændstof. Vi må se, hvordan den diskussion ender, men den ligger i forlængelse af vores tanker. I Norge ser man på flyrejsernes betydning for, at alle borgere i Norge har de samme muligheder for at leve, arbejde og bo i hele landet. Det har ført til, at Avinor, som ejer lufthavnene, har sat sig et offensivt mål om, at alle flyrejser på under 1,5 time skal flyves med elektriske fly i år 2040. Samme ambition ville være utrolig positiv her i Sverige. I Danmark er der ingen planer om at indføre en flyskat.

For snart et år siden foreslog I sammen med BRA og Norwegian et alternativ. Hvordan var reaktionen på det? 

– I vores fælles alternativ var der fokus på biobrændsel. Nu har regeringen nedsat et udvalg for at analysere på dette, altså hvordan anvendelse af biobrændsel til fly kan øges og fremmes for at mindske de klimapåvirkende udslip. Det er meget positivt og et trin nærmere målet om en produktion af biobrændsel i stor målestok i Sverige, først og fremmest fremstillet af skovaffald. Det giver oven i købet mulighed for nye arbejdspladser i Sverige. Men det vigtige er nu, at de ikke taber tempoet i processen med at gå fra ord til handling.

Hvad kan flybranchen ellers gøre for at gøre flyvning mere bæredygtig?  – Vi har handlingsplaner for at mindske udslip på kort, middellangt og langt sigt. SAS foretager store investeringer i nye effektive fly og tanker fossilfrit brændsel i den udstrækning, det er muligt. Men alene har SAS ikke mulighed for at gennemføre alle ændringer. Hvis vi f.eks. kunne flyve mere direkte gennem Europa, ville udslippet med det samme formindskes med omkring 10 procent. Derfor må de politiske beslutninger tages i EU, og Sverige ville kunne initiere dette. Miljøspørgsmål er globale, derfor er der i FN opnået enighed om en global klimaaftale for fly. Fra 2020 kommer vi til at betale for vores øgede udslip på globalt niveau, hvad der giver reelle reduktioner af udslip i modsætning til nationale flyskatter. SAS er desuden ISO 14001-certificeret, hvad der betyder, at vi inkluderer miljøaspektet i alle beslutningsprocesser. Vi har f.eks. sat winglets/sharklets længst ude på vingerne for at formindske forbruget af brændsel. Vi har også skiftet til lettere sæder og interiør for at reducere forbruget af brændstof, og vi renser flyene med Dry Clean, en ny metode med biologisk nedbrydeligt vaskemiddel, som sparer på over 95 procent af vandforbruget i sammenligning med før. Parallelt arbejder vi med mange større og mindre projekter for at reducere vores påvirkning af miljøet på forskellige måder.  

Hvordan ser du på flyrejsernes fremtid? 

– Det er min overbevisning, at vi må arbejde sammen for mere bæredygtige rejser, så at rejser med fly fortsat kan bidrage med tilgængelighed og med møder og udvikling over hele verden. SAS er sammen med resten af flybranchen blevet enige om nogle tydelige ruteplaner og klimamål for at mindske udslip i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det er ingen let færd, men fly er vigtige for at klare sig i verden.

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk